بیمه اشخاص
بیمه معلم /بیمه اشخاص

بیمه اشخاص


بیمه مازاد درمان گروهی بیمه مازاد درمان گروهی برای کارکنان شاغل سازمان ها، موسسات و شرکتها و خانواده های تحت تکفل ایشان(حداقل ۵۰ نفر) با خدمات و پوشش هایی به شرح زیر ارائه می شود: خدمات قابل ارائه در بیمه های درمان:

 • جبران هزينه هاي بستري ، جراحي، شيمي درماني ، راديوتراپي، آنژيوگرافي قلب، گامانايف و انواع سنگ شكن در بيمارستان و مراكز جراحي محدود و Day Care
 • جبران هزینه های اعمال جراحی مربوط به سرطان، شیمی درمانی، مغز و اعصاب مرکزی و نخاع (به استثنای دیسک ستون فقرات)، گامانایف، قلب، پیوند ریه، پیوند کبد، پیوند کلیه و پیوند مغز استخوان
 • جبران هزینه های سونوگرافی، ماموگرافی، انواع اسکن، انواع آندوسکوپی، ام آر آی، اکوکاردیوگرافی، استرس اکو، دانسیتومتری
 • جبران هزینه های مربوط به تست ورزش، تست آلرژی، تست تنفسی، نوار عضله، نوارعصب، نوار مغز، نوار مثانه، شنوایی سنجی، بینایی سنجی، هولتر مانیتورینگ قلب،آنژیوگرافی چشم،
 • جبران هزینه های اعمال مجاز سرپایی مانند شکستگی ها ، گچ گیری، ختنه، بخیه، کرایوتراپی، اکسیزیون لیپوم، بیوپسی، تخلیه کیست و لیزر درمانی
 • جبران خدمات آزمایشگاهی( با ستثناء چک آپ پزشکی)، پاتولوژی یا آسیب شناسی، ژنتیک، انواع رادیوگرافی، نوارقلب، فیزیوتراپی
 • جبران هزینه ویزیت و دارو (براساس فهرست داروهای مجاز کشور صرفاً مازاد بر سهم بیمه گر اول)، خدمات اورژانس در موارد غیر بستری
 • جبران هزینه عینک و لنز تماسی طبی
 • جبران هزینه دندانپزشکی
 • جبران هزینه زایمان
 • جبران هزینه رفع عیوب انکساری چشم
 • جبران هزینه نازایی و ناباروری

گروه بيمه شدگان:

 • كاركنان رسمي، پيماني يا قراردادي بيمه گذار و اعضاي خانواده شان كه بيمه گذار آنها را به عنوان اعضاي گروه معرفي نموده است و حداقل پنجاه درصد آنها بايد همزمان تحت پوشش بيمه قرار گيرند.
 • بيمه گر مي تواند كاركنان بازنشسته بيمه گذار را صرفاً در ابتداي قرارداد و يا در زمان تمديد قرارداد به اتفاق كليه اعضاي خانواده تحت تكفل آنان بيمه كند.
 • ارائه پوشش بيمه درمان به ساير گروه ها (از قبيل اصناف، اتحاديه ها و انجمن ها) به اين شرط مجاز است كه با هدفي غير از اخذ پوشش بيمه موضوع اين بيمه نامه تشكيل شده باشند)، پرداخت حق بيمه ساليانه توسط بيمه گذار تضمين شده باشد و بيش از ۵۰ درصد اعضاي گروه به طور هم زمان بيمه شوند.
 • اعضاي خانواده: شامل همسر، فرزندان، پدر، مادر و افراد تحت تكفل بيمه شدگان است

موضوع بیمه: جبران بخشي از هزينه هاي بيمارستاني و جراحي ناشي از بيماري، حادثه و ساير پوشش هاي اضافي درماني بيمه شدگان كه در تعهد بيمه گر پايه نيست ،در تعهد بيمه گر قرار گرفته است.

 • تعریف حادثه: هر واقعه ناگهاني ناشي از يك عامل خارجي كه بدون قصد و اراده بيمه شده اتفاق افتاده و منجر به جرح، نقص عضو، ازكارافتادگي و يا فوت بيمه شده گردد.
 • تعریف بيماري: هرگونه عارضه جسمي و اختلال در اعمال طبيعي و جهاز مختلف بدن طبق تشخيص پزشك است

دوره انتظار : مدت زماني است كه در طول آن بيمه گر تعهدي به جبران خسارت ندارد.

فرانشيز: سهم بيمه شده يا بيمه گذار از خسارت قابل پرداخت است كه ميزان آن در شرايط خصوصي بيمه نامه تعيين مي شود.

استثنائات: موارد زیر از شمول تعهدات بيمه گر خارج است:

 1. اعمال جراحي كه به منظور زيبايي انجام مي شود، مگر اينكه ناشي از وقوع حادثه در طي مدت بيمه باشد.
 2. عيوب مادرزادي مگر اينكه طبق تشخيص پزشك معالج و تأييد پزشك معتمد بيمه گر، رفع اين عيوب جنبه درماني داشته باشد.
 3. سقط جنين مگر در موارد قانوني با تشخيص پزشك معالج.
 4. ترك اعتياد.
 5. خودكشي و اعمال مجرمانه بيمه شده
 6. حوادث طبيعي مانند سيل، زلزله و آتشفشان.
 7. جنگ، شورش، اغتشاش، بلوا، اعتصاب، قيام، آشوب، كودتا و اقدامات احتياطي مقامات نظامي و انتظامي و عمليات خرابكارانه بنا به تأييد مقامات ذيصلاح.
 8. فعل و انفعالات هسته اي.
 9. هزينه اتاق خصوصي مگر در موارد ضروري به تشخيص پزشك معالج و تأييد پزشك معتمد بيمه گر.
 10. هزينه همراه بيماران بين ۷ سال تا ۷۰ سال مگر در موارد ضروري به تشخيص پزشك معالج و تأييد پزشك معتمد بيمه گر.
 11. جنون.
 12. جراحي لثه.
 13. لوازم بهداشتي و آرايشي كه جنبه دارويي ندارند. مگر به تشخيص پزشك معتمد بيمه
 14. جراحي فك مگر آنكه به علت وجود تومور و يا وقوع حادثه تحت پوشش باشد.
 15. هزينه هاي مربوط به معلوليت ذهني و ازكارافتادگي كلي.
 16. رفع عيوب انكساري چشم در مواردي كه به تشخيص پزشك معتمد بيمه گر درجه نزديك بيني، دوربيني، آستيگمات يا جمع قدر مطلق نقص بينايي هر چشم (درجه نزديك بيني يا دوربيني به اضافه نصف آستيگمات) كمتر از ۳ ديوپتر باشد.

مدت بیمه نامه : یک سال شمسی بوده و تاریخ شروع و انقضای آن با توافق طرفین در شرایط خصوصی بیمه نامه تعیین می شود.

نحوه استفاده از خدمات بیمه درمان تکمیلی به منظور تامین خدمات درمانی بیمه گذاران شرکت بیمه معلم، نحوه استفاده از خدمات درمانی به شرح ذیل می باشد: الف- بستری در بیمارستان:

 • بستری در مراکز طرف قرارداد:

  در مواردی که بیمه شده نیاز به بستری شدن در یکی از بیمارستان های طرف قرارداد طبق فهرست مندرج در سایت بیمه معلم را دارید، می تواند به یکی از دو طریق زیر اقدام نماید:

 • یکی از امکاناتی که شرکت بیمه معلم در سالهای اخیر جهت رفاه حال بیمه شدگان فراهم نموده است امکان دریافت معرفی نامه آنلاین از بیمارستان های طرف قرارداد می باشد. بدین منظور بیمه شده می تواند با توجه به دستور پزشک به بیمارستان طرف قرارداد مراجعه نموده و با ارائه کارت ملی نسبت به دریافت معرفی نامه تا سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه بر حسب نوع خدمت مورد نیاز اقدام نماید.
 • با مراجعه به هر یک از شعب بیمه معلم و ارائه کارت درمان تکمیلی، دفترچه بیمه گر پایه بیمار، اصل دستور پزشک معالج مبنی بر لزوم بستری در بیمارستان و نوع خدمات درخواستی، نسبت به دریافت معرفی نامه اقدام نمایید.

شرکت بیمه معلم با بررسی مشخصات و انطباق خدمات درخواستی با سقف تعهدات و پوشش های بیمه نامه ، نسبت به صدور معرفی نامه در اسرع وقت اقدام خواهد نمود. مدت اعتبار معرفی نامه های صادره از تاریخ صدور یک هفته می باشد. در موارد فوق صورتحساب مرکز درمانی اساس محاسبه ی هزینه های مورد تعهد می باشد و هزینه های خارج از تعهد و خارج از سقف به عهده خودتان می باشد

 • بستری در بیمارستان غیر طرف قرارداد:

  در صورتی که در بیمارستان های غیر طرف قرارداد با شرکت بیمه معلم بستری شده باشید پس از ترخیص و تسویه حساب میبایست اصل مدارک و صورتحساب های بیمارستانی بانضمام نظریه پزشک یا پزشکان معالج در خصوص علت بیماری و شرح معالجات انجام شده را جهت محاسبه هزینه های مربوط برای بیمه گر ارسال نمایید. در چنین مواردی هزینه های انجام شده پس از انطباق با مفاد قرارداد و سقف تعهدات، معادل با مراکز هم درجه طرف قرارداد قابل پرداخت خواهد بود.

در این نوع بیمه ها که به صورت قراردادی با سازمانها، شرکتهای تولیدی و خدماتی و موسسات خصوصی و دولتی و … منعقد می گردد، بیمه گذار کارکنان خود را به مدت یکسال تحت پوشش بیمه عمر زمانی (فوت بهر علت) قرار میدهد (حداقل باید ۲۵ نفر باشند و حداکثر سن تا سقف ۷۰ سالگی است). بیمه گر نیز متعهد است چنانچه هر یک از بیمه شدگان در طول مدت اعتبار بیمه نامه فوت نماید، بشرط وصول حق بیمه در سررسیدهای مقرر، سرمایه مندرج در قرارداد را به استفاده کنند(گان) پرداخت نماید. قابل ذکر است که پس از پایان مدت بیمه نامه، بیمه گر هیچگونه تعهدی نسبت به برگشت سرمایه و حق بیمه دریافتی نخواهد داشت.

انواع بیمه عمر زمانی گروهی:

 • بیمه عمر زمانی با سرمایه ثابت:سرمایه بیمه نامه برای همه بیمه شدگان یکسان بوده و تعیین میزان آن با درخواست بیمه گذار و موافقت بیمه گر می باشد ضمناً تعیین نرخ حق بیمه براساس نوع شغل، میانگین سنی و تعداد بیمه شدگان می باشد.
 • بیمه عمر زمانی براساس ضریبی از حقوق :سرمایه بیمه نامه با توجه به ضریبی از حقوق و مزایای هر یک از بیمه شدگان تعیین می گردد. تعیین میزان ضریب براساس توافق بیمه گر و بیمه گذار می باشد.
 • بیمه عمر مانده بدهکار گروهی: یک نوع از بیمه عمر زمانی گروهی می باشد برای ارائه پوشش به وام گیرندگان موسسات اعتباری، بانکها، صندوقهای قرض الحسنه و سایر سازمانهای مشابه که در راستای رفع مشکلات و نگرانی وام دهندگان و وام گیرندگان طراحی شده است و در این نوع بیمه نامه ها بیمه گر تعهد می کند در صورت فوت مشمول بیمه هر یک از وام گیرندگان، در طول مدت اعتبار بیمه نامه و بشرط پرداخت حق بیمه در سررسیدهای مقرر مانده اقساط وام وی را از تاریخ فوت تا پایان مدت وام، بصورت یکجا به بیمه گذار (موسسات وام دهنده) پرداخت نماید. در این بیمه ، حداقل باید ۲۵ نفر باشند و حداکثر سن بیمه شده با مدت بازپرداخت وام نباید از ۷۰ سال تمام تجاوز نماید.

نحوه دریافت انواع بیمه نامه عمر زمانی گروهی :

افراد متقاضی بیمه نامه عمر زمانی گروهی اشخاص حقوقی می باشند که با ارائه درخواست کتبی می توانند بیمه نامه عمر زمانی گروهی را از شرکت تقاضا نمایند. شرکت بیمه معلم با توجه به نوع فعالیت گروه، رده سنی و سرمایه درخواستی، حق بیمه و شرایط بیمه نامه را اعلام و با تواقق بیمه گذار اقدام به صدور بیمه نامه می نماید..

نحوه دریافت خدمات در بیمه های عمر زمانی گروهی:

در صورت بروز هر یک از خطرات تحت پوشش بیمه نامه، بیمه شده یا ذینفع می تواند به شرح زیر عمل نماید. مراتب را در اسرع وقت به بیمه گذار یا بیمه گر اعلام نماید. مدارک مورد نیاز را تهیه و جهت بررسی و پرداخت خسارت به بیمه گر تحویل نماید. شرکت بیمه گر با توجه به نوع خسارت رخ داده و شرایط قرارداد غرامت بیمه شده را محاسبه و پرداخت می نماید.

بیمه مسافرین خارج از کشور

بیمه ی مسافرین خارج از کشور، افرادی را که قصد مسافرت به خارج از کشور دارند تحت پوشش قرار می دهد. شروع اعتبار این بیمه نامه از زمان خروج بیمه شده از کشورآغاز خواهد شد. پوششها و خدمات قابل ارائه در این بیمه نامه به شرح زیر می باشد:

 • پرداخت هزینه های پزشکی و بستری در بیمارستان حداکثر تا سقف ۵۰٫۰۰۰ یورو با توجه به شرایط بیمه نامه
 • در صورت بروز حادثه یا بروز بیماری در طول سفر جابه جایی یا بازگرداندن بیمه شده به کشور محل اقامت
 • پرداخت هزینه فوریتهای دندانپزشکی
 • در صورت بروز حادثه ویا بیماری ناگهانی بازگرداندان یکی از اعضای خانواده همراه با بیمه شده به کشور محل اقامت
 • بازگرداندان جسد متوفی به کشور محل اقامت
 • پرداخت هزینه سفر یکی از اعضای خانواده به خارج از کشور در صورت بروز حادثه یا بیماری برای بیمه شده
 • بازگشت اضطراری به کشور محل اقامت به دلیل فوت اعضای خانواده • پرداخت هزینه های ارسال اضطراری دارو
 • ارسال پیام ها و اطلاعات مراجع درمان در مواقع اضطراری
 • حواله تضمینی وجوه نقد از سوی بیمه شده براساس شرایط بیمه نامه
 • پرداخت هزینه های لازم برای تهیه مدارک در صورت مفقود شدن
 • معاضدت حقوقی
 • جبران هزینه های مربوط به فقدان بار
 • جبران هزینه های مربوط به تاخیر بار
 • همکاری در زمینه یافتن بار و یا لوازم شخصی به سرقت رفته
 • پرداخت هزینه های ناشی از تاخیر در حرکت وسیله نقلیه ای که برای سفر انتخاب شده است.

نحوه دریافت انواع بیمه نامه مسافرتی خارج از کشور:

افراد متقاضی بیمه نامه مسافرتی خارج از کشور با تکمیل فرم پیشنهاد و ارائه پاسپورت می توانند این بیمه نامه را تقاضا نمایند. شرکت بیمه معلم با توجه به سن بیمه شده، مدت و منطقه سفر حق بیمه و شرایط بیمه نامه را اعلام و با تواقق بیمه گذار اقدام به صدور بیمه نامه می نماید..

نحوه دریافت خدمات بیمه مسافرتی خارج از کشور:

برای درخواست هر گونه کمک، بیمه شده باید قبل از هر گونه اقدام، با مرکز تماس شرکت شوتز تماس گرفته و اطلاعات زیر را اعلام نماید:

 • شماره پاسپورت یا کارت شناسایی
 • شماره بیمه نامه
 • مشخصات کامل بیمه ای شده ای که نیاز به کمک دارد.
 • علت حادثه یا بیماری
 • محل استقرار بیمه شده

شرکت کمک رسان با توجه به نوع مشکل به وجود آمده راهنمایی های لازم را انجام خواهد داد.

بیمه مسافرتی اتباع ورودی به کشور

این بیمه نامه تبعه خارجي را كه به صورت قانوني وارد ايران مي‌شود و احتمال تحقق خطرات و خدمات مشمول اين بيمه‌نامه براي وي تحت پوشش قرار می گیرد.

پوشش ها و خدمات قابل ارائه در این بیمه نامه :

در صورتي كه بيمه‌شده در مدت اعتبار اين بيمه‌نامه، دچار بيماري يا صدمات بدني ناشي از حادثه شود و يا قرنطينه اجباري پزشكي ضروري گردد،‌ بيمه‌گر موظف است خدمات زير را سازماندهي و هزينه‌هاي مرتبط با آن را پرداخت نمايد.

الف) انتقال

 • پذيرش و انتقال بيمه‌شده به نزديك‌ترين بيمارستان يا مراكز درماني مجهز در كمترين زمان ممكن.
 • انتقال بيمه‌شده در موارد ضروري با نظر پزشك معالج به مراكز درماني مجهزتر در اسرع وقت.
 • بازگرداندن بيمه‌شده به كشور متبوع خويش بر اساس نظر پزشك معالج و تاييد پزشك معتمد بيمه‌گر در صورتي كه پس از درمان در محل، شرايط جسمي بيمه‌شده مانع از بازگشت وي به صورت يك مسافر معمولي باشد.
 • انجام اقدامات لازم در صورت فوت بيمه‌شده براي انتقال جسد به نزديك‌ترين فرودگاه‌ محل اقامت وي در كشور متبوع.
 • انجام اقدامات لازم جهت بازگرداندن افراد همراه زير ۱۵ سال بيمه‌شده و يك نفر از بستگان بيمه‌شده به كشور متبوع در صورتي كه بيمه‌شده توانايي ادامه سفر با وسيله نقليه شخصي و يا وسيله نقليه‌اي كه در ابتداي سفر مورد استفاده قرار گرفته را نداشته باشد.
 • انجام اقدامات لازم براي انتقال يكي از بستگان بيمه‌شده از كشور محل اقامت بيمه‌شده به ايران در صورتي كه بيمه‌شده به علت حادثه يا بيماري مشمول اين بيمه‌نامه، در بيمارستان بستري شود و بر اساس نظر پزشك معالج به همراه نياز داشته باشد.

ب) پرداخت هزينه‌ها

 • هزينه‌هاي پزشكي و بستري تا سقف ۰۰۰ر۱۰ يورو و يا معادل ريالي آن براساس نرخ تسعیر ارز مندرج در بیمه‌نامه با استناد به گواهي پزشكي مبني بر نياز فوري به درمان در مدت پوشش (پس از كسر فرانشيز هزينه‌هاي پزشكي غيربستري)، به شرح زير پرداخت خواهد شد:
  • هزينه‌هاي پزشكي شامل ويزيت اوليه و خدمات تصويربرداري و آزمايشگاهي، هزينه‌هاي دارويي، جراحي‌هاي سرپايي، فيزيوتراپي و انتقال مصدومان و بيماران به مراكز پزشكي مربوطه ناشي از حوادث.
  • هزينه‌هاي پزشكي ناشي از بستري و جراحي در بيمارستان و مراكز جراحي محدود Day Care (با بيش از ۶ ساعت بستري).
 • هزينه‌هاي غيرپزشكي به شرح زير پرداخت خواهد شد:
  • هزينه‌هاي متعارف مربوط به تهيه تابوت و انتقال جسد بيمه‌شده متوفی به نزديكترين فرودگاه‌ بين‌المللي محل اقامت وي در كشور مبداء یا محل اقامت (هزینه‌های برگزاري مراسم تشييع و تدفين در تعهد بیمه‌گر نمی‌باشد).
  • در صورتي كه بيمه‌شده به علت حادثه يا بيماري مشمول اين بيمه‌نامه، در بيمارستان بستري شود و بر اساس نظر پزشک معالج و تایید پزشك معتمد بيمه‌گر به همراه نياز داشته باشد، هزينه‌هاي متعارف رفت و برگشت يكي از بستگان بيمه‌شده از كشور محل اقامت بيمه‌شده به محل بستري و نیز مخارج اقامت وي در ایران حداکثر تا ۲۰ روز پرداخت خواهد شد.
  • هزينه متعارف بازگشت غيرمنتظره بيمه‌شده به دليل صدمات يا بيماري حاد پزشكي در صورتي كه نتواند از بليط برگشت استفاده نمايد.
  • هزينه‌هاي متعارف جهت بازگرداندن افراد همراه زير ۱۵ سال بيمه‌شده و يك نفر از بستگان وی به كشور مبدا یا محل اقامت در صورت عدم توانايي به سفر با وسيله نقليه شخصي و يا وسيله نقليه‌اي كه در ابتداي سفر مورد استفاده قرار گرفته است.
  • هزينه‌هاي فوريتي دندانپزشكي تا سقف ۲۰۰ يورو. اين هزينه‌ها محدود به معالجه دندان درد، درمان عفونت و كشيدن دندان مي‌باشد.
  • هزينه‌هاي لازم جهت تهيه مدارك مهم مسافرتي نظير گذرنامه، گواهينامه رانندگي و يا مدارك كنسولي در صورت گم‌شدن مدارك مربوطه تا سقف ۲۰۰ يورو.
  • هزينه‌هاي مربوط به معاضدت قضایی تا سقف ۲۵۰ يورو در دعاوي که در طی مدت اقامت در ایران علیه بیمه شده دادخواست مطرح شود.

ج) راهنمایی پزشكي

بيمه‌گر موظف است اطلاعات مورد نياز بيمه‌شده از قبيل نشاني بيمارستان‌ها، مراكز جراحي محدود، داروخانه‌ها و ديگر مراكز تخصصي جهت بيماران و مصدومان را در اختيار وي قرار داده و ساير اطلاعات و راهنمايي‌هاي لازم را به دو زبان فارسي و انگليسي ارائه نمايد.

د) پرداخت خسارت

بيمه‌گر موظف است حداكثر ظرف مدت ۵ روز پس از دريافت مدارك مورد نياز خسارت را به ذینفع پرداخت نمايد.

هـ) راهنمايي بيمه‌شده در صورت گم شدن مدارك

بيمه‌گر موظف است‌ در صورت گم‌شدن مدارك مهم مسافرتي از جمله گذرنامه و ويزا راهنمايي‌هاي لازم را به بيمه‌شده ارايه نمايد.

وظايف بيمه‌شده

در صورت نياز به خدمات، بيمه‌شده يا نماينده وي موظف است:

 • ۱- در اولين فرصت ممكن با نزديك‌ترين مركز پاسخگويي و راهنماي شبانه ‌روزي که برروی دفترچه بیمه نامه درج شده است تماس گرفته و اطلاعات زير را اعلام نمايد:
  • نام كامل بيمه‌شده، شماره و تاريخ اعتبار بيمه‌نامه مسافرتي، شماره گذرنامه.
  • نشاني محل اقامت در ايران و شماره تماس
  • شرح مختصر حادثه، بيماري و نوع كمك مورد درخواست.
 • در موارد بستري حداكثر ظرف مدت ۵ روز از زمان بستري شدن و قبل از ترخيص موضوع را به بيمه‌گر اعلام نمايد.
 • از هر عملي كه اقدام بيمه‌گر را عليه مسئول حادثه ( در صورت وجود) مشكل و نامقدور سازد خودداري نمايد
 • كليه مدارك و مستندات لازم براي بازيافت خسارت از منابع مربوطه را در صورت درخواست بيمه‌گر تهيه و در اختيار وي قرار دهد.

معمولا نگرانی انسان از حوادثی است که بدون اراده وی و به صورت ناگهانی برای خود و بستگان نزدیک وی پیش می آید. با توجه به فعالیت های روزانه و مشاغل افراد، بیمه های گوناگونی را می توان جهت رفع این نگرانی ها ارائه نمود. بیمه نامه حوادث، برای پوشش حوادث و وقایع گوناگون می باشد که ناشی از یک عامل خارجی است و خارج از اراده فرد رخ می دهد و می تواند منجر به جرح، نقص عضو، از کارافتادگی یا فوت وی گردد.

تعاریف، اصطلاحات، مهمترین خطرات مشمول بیمه و استثنئات:

حادثه: عبارت است از هر واقعه ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی که بدون قصد و اراده بیمه شده در مدت بیمه رخ دهد و منجر به جرح، نقص عضو، از کارافتادگی و یا فوت بیمه شده گردد.

نقص عضو و از کارافتادگی دائم: منظور از نقص عضو یا از کارافتادگی دائم (کلی یا جزئی) قطع، تغییر شکل و یا از دست دادن توانایی انجام کار عضوی از اعضای بدن است که ناشی از حادثه بوده و حداکثر تا دو سال بعد از وقوع حادثه بروز نماید و وضعیت دائم و قطعی داشته باشد.

برخی از مهمترین حوادث تحت پوشش : غرق شدن، مسمومیت، تأثیر گاز، بخار و یا موارد خورنده مانند اسید، ابتلا به هاری، کزاز و سیاه زخم، گزیدگی، دفاع مشروع بیمه شده، اقدام به نجات اشخاص و اموال از خطر و حادثه، سوانح رانندگی، برق گرفتگی، سوختگی، سقوط از ارتفاع و حمله حیوانات

برخی دیگر از خطرات به طور عادی تحت پوشش بیمه نامه حوادث نمی باشند مگر با موافقت کتبی بیمه گر و پرداخت حق بیمه اضافی. این خطرات عبارتند از:

 • جنگ( به جز انفجار و یا عملکرد اوات نظامی که بعد از جنگ بجا مانده است)، شورش، انقلاب، بلوا، اعتصاب، قیام، آشوب، کودتا و اقدامات احتیاطی مقامات نظامی و انتظامی.
 • زمین لرزه، آتشفشان و فعل و انفعالات هسته ای
 • ورزشهای رزمی و حرفه ای، شکار، سوارکاری، قایقرانی، شنا، هدایت موتورسیکلت دنده ای، هدایت و یا سرنشینی هواپیمای آموزشی اکتشافی و غیر تجاری، هدایت و یا سرنشینی اتومبیل کورسی(مسابقه ای)، هدایت و یا سرنشینی هلی کوپتر، غواصی، پرش با چتر نجات (به جز سقوط آزاد) و هدایت کایت یا سایر وسائط پرواز بدون موتور.

جبران برخی از خسارت ها به هیچ وجه در تعهد بیمه گر نیست. این خطرات عبارتند از :

 • خودکشی یا اقدام به آن
 • صدمات بدنی که بیمه شده عمداً موجب آن می شود
 • مستی یا استعمال هرگونه مواد مخدر و روان گردان
 • استفاده از داروهای کاهنده هوشیاری و خوب آور بدون تجویز پزشک
 • ارتکاب بیمه شده به اعمال مجرمانه اعم از مباشرت، مشارکت و یا معاونت در آن
 • هر نوع دیسک یا فتق بیمه شده
 • بیماری و ابتلا به جنون بیمه شده مگر آن که ابتلا به جنون ناشی از تحقق خطر موضوع این بیمه باشد.
 • فوت بیمه شده به علت حادثه ناشی از عمد ذی نفع (اعم از مباشرت، مشارکت و یا معاونت) در این صورت بیمه گر فقط متعهد به پرداخت سهم سایر افراد ذینفع در سرمایه بیمه خواهد بود.
 • خسارت ناشی از برخی حوادث به دلیل عمل غیر قانونی بیمه شده از جمله نداشتن گواهینامه رانندگی مجاز یا معتبر با نوع وسیله نقلیه

انواع بیمه نامه حوادث:

 • بیمه نامه حوادث گروهی کارکنان سازمان و کارخانجات
 • بیمه نامه حوادث انفرادی
 • بیمه نامه حوادث دفترچه ای
 • بیمه نامه حوادث گروهی مسافرتی
 • بیمه نامه حوادث گروهی دانشجویی
 • بیمه نامه حوادث کروهی دانش آموزی
 • بیمه نامه حوادث گروهی مهد کودک ها

نحوه دریافت انواع بیمه نامه حوادث:

افراد متقاضی بیمه نامه حوادث (حقیقی یا حقوقی) با ارائه درخواست کتبی یا تکمیل فرم پیشنهاد می تواند بیمه نامه حوادث را از شرکت تقاضا نمایند. شرکت بیمه معلم با توجه به نوع فعالیت فرد یا گروه، رده سنی و سرمایه درخواستی، حق بیمه و شرایط بیمه نامه را اعلام و با تواقق بیمه گذار اقدام به صدور بیمه نامه می نماید..

نحوه دریافت خدمات در بیمه های حوادث:

در صورت بروز هر یک از خطرات تحت پوشش بیمه نامه، بیمه شده یا ذینفع می تواند به شرح زیر عمل نماید. مراتب را در اسرع وقت به بیمه گذار یا بیمه گر اعلام نماید. مدارک مورد نیاز را تهیه و جهت بررسی و پرداخت خسارت به بیمه گر تحویل نماید. شرکت بیمه گر با توجه به نوع خسارت رخ داده و شرایط قرارداد غرامت بیمه شده را محاسبه و پرداخت می نماید.